การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณเพิ่มศักดิ์ วิเศษไชยกรณ์
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มิถุนายน 2554
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(80)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท ชัยกรณ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 50 หมู่ 5 ซอยจตุโชติ 10 ถนนสุขาภิบาล 5 ออเงิน สายไหม 10220
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม: วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่
ประเภทธุรกิจ: trading Company
ข้อมูลโรงงาน
Copyright ©2017, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.